Taxi vezetői továbbképzés

A 176/ 2015 számú kormányrendelet értelmében “azoknak a taxi vezetői igazolvánnyal rendelkező taxi gépkocsivezetőknek, akik 2015.08.07. előtt szerezték meg igazolványukat,  továbbképző tanfolyamon kell részt venniük és hatósági vizsgát kell tenniük”

A tanfolyam 8 tanítási óra – 2×4 órás foglalkozásokra bontva – melyen a részvétel kötelező!

A vizsga csak írásbeli (papír alapú- teszt).

Kettő tesztlapot kell megoldani:

– KRESZ, vezetéselmélet, szerkezeti ismeretek kérdéskör. 50 kérdésből áll. A hibapontok száma maximum 7 lehet a sikeres teljesítéshez. ( van 10 darab 3 pontos kérdés!)

– Személyszállító szerződési feltételek, valamint a személyszállítói szolgáltató tevékenységre   vonatkozó hatósági előírások, utas-kommunikáció. 25 kérdéses tesztlap, 5 hibapont a megengedett hibahatár a sikeres teljesítéshez. (minden kérdés 1 pontos!)

A sikeres vizsgát követően az Innovációs és Technológiai Minisztérium állítja ki a sorszámozott vizsgaigazolást, amely a kiállítás dátumától számítva 5 évig érvényes.

Az 5 év elteltével újabb tanfolyam és vizsga kötelezettség terheli.

A képzés és vizsga teljes költsége 27.500.-Ft. ami tartalmazza:

– a tandíjat

– a tansegédletek kölcsönzését a vizsga napjáig

– a vizsgadíjakat

– az ITM igazolás kiállításának a díját

További költségek nincsenek! (a pótvizsgadíj esetleg)

A személyes jelentkezéskor hozza magával: a személyi igazolványát, a vezetői engedélyét, a lakcímkártyáját, a meglévő taxi vezetői igazolványát, továbbá a 27.500. Ft-ot.

Ne hagyja az utolsó pillanatra, mert az Innovációs és Technológiai Minisztérium augusztus és december hónapokban nem engedélyez vizsgáztatást!